Services

 

VNN01 phát triển, tùy biến và cung cấp các hệ thống quản lý website thông tin cho các tổ chức phi lợi nhuận và các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp nhỏ với việc sử dụng một mô hình làm việc từ xa nhằm giảm chi phí tối đa.

Các ứng dụng website VNN01 thực hiện

website vnn01
Giải pháp website

Service 1/ Thông tin công ty

Service 2/ Thông tin liên lạc

Service 3/ Đóng góp của các nhà tài trợ

Service 4/ Sản xuất Tạp chí / Xuất bản

Service 5/ Quản trị trang web và xuất bản

Service 6/ Kế hoạch hội nghị, sự kiện

Service 7/ Quản lý / điều phối dự án.

Bằng cách tinh giản quá trình và các giải pháp xây dựng và phục vụ tùy chỉnh, VNN01 mang tới bạn các gói dịch vụ linh động, giúp bạn sử dụng các nguồn tài nguyên quý giá của mình, khai thác hiệu quả cao nhất.