Services

VietMax Media phát triển, tùy biến và cung cấp các hệ thống quản lý website thông tin cho các tổ chức phi lợi nhuận và các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp nhỏ với việc sử dụng một mô hình làm việc từ xa nhằm giảm chi phí tối đa.

Các ứng dụng website VietMax Media thực hiện

Service 1/ Thông tin công ty

Service 2/ Thông tin liên lạc

Service 3/ Đóng góp của các nhà tài trợ

Service 4/ Sản xuất Tạp chí / Xuất bản

Service 5/ Quản trị trang web và xuất bản

Service 6/ Kế hoạch hội nghị, sự kiện

Service 7/ Quản lý / điều phối dự án.

Bằng cách tinh giản quá trình và các giải pháp xây dựng và phục vụ tùy chỉnh, VietMax Media mang tới bạn các gói dịch vụ linh động, giúp bạn sử dụng các nguồn tài nguyên quý giá của mình, khai thác hiệu quả cao nhất.

  • Hai thuyền trưởng cùng 17 ngư dân Việt Nam đã bị Cơ quan thực thi Hàng hải... https://t.co/9MAGzeD7gv
  • Hai thành viên của băng "Tebuk Besi" (phá két sắt) người Việt Nam, nổi tiếng với khả... https://t.co/SsMGsnLnZe